اتحاد مهم احزاب آذربایجان جنوبی در باکو

مرکز هماهنگی آزربایجان جنوبی» در باکو پایتخت آزربایجان شمالی تاسیس شد.


این مرکز با شرکت هفت سازمان از آزربایجان شمالی و جنوبی، تورکان قشقایی و ترکمن صحرا تاسیس شد. اسامی سازمانهای عضو در این مرکز عبارت هستند از:


کانون‌های آزربایجان واحد - BAO


تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش


حزب دمکرات آزربایجان جنوبی - گآدپ


حرکت رهایی ملی آزربایجان جنوبی - قورتولوش


جنبش دانشجویی آزربایجان - آزوح


حزب راه آزادی قشقایی - قایی‌


شورای همبستگی ترکمن صحرا


در این مراسم که در سالن مرکز کانون‌های آزربایجان واحد برگزار شد نمایندگان سازمانهای عضو و همچنین جمعی از فعالین سیاسی - اجتماعی آزربایجانی بعد از اعلام تاسیس این مرکز به بیان برنامه های آتی و دیدگاه‌های خود پرداختند.


نمایندگان برخی سازمان های عضو که امکان حضور فیزیکی در نشست را نیافته بودند پیام‌های کتبی و یا ویدئویی خود را به مرکز ارسال کرده بودند.


در این مراسم نمایندگان سازمانهای عضو تاکید کردند این مرکز تلاش خواهد کرد به هماهنگی بیشتر و بهتر فعالیتهای مرتبط با آزربایجان جنوبی در آزربایجان شمالی کمک کند. در عین حال این بدان معنی نیست که این مرکز خود را تنها نماینده آزربایجان جنوبی در آزربایجان شمالی می‌داند‌، بلکه با همکاری سازمانهای عضو در راستای هماهنگی بیشتر امور اقدام خواهد کرد.


همچنین تاکید شد تاسیس کارگروهای تخصصی زیر مجموعه و تلاش برای جذب سازمانهای دیگر به این مرکز از اولویت‌های برنامه کاری خواهد بود.