اطلاعية #تسليت مردم بلوشستان

   اطلاعية تسليت ملت بلوچستان

كشتار جوانان ملت بلوچستان توسط نیروهای  اشغالگر و تروریست ایران را شدیدا محکوم میکنیم 

رژیم ضد بشری و اشغالگرایران که طی بیش از چهار دهه جز جنایت و قتل و استبداد وپرورش تروریسم و ترویج جهل و خرافه و نقض ساده ترین حقوق انسانها وشهروندان خصوصا ملل تحت ستم و اشغال در تاریخ خود ندارد بار دیگر در بلوچستان با حمله به جوانان غیر مسلح وبه شهادت رساندن بیش از  41 شهروند بلوچ و مجروح کردن صدها جوان دیگرجنایتی دیگر برتاریخ جنایتهای سیاه خود      اضافه نمود.

فرزندان شجاع و دلیر ملت بلوچستان 

در چنین روزهای پر افتخاری که ملل تحت ستم و اشغال ایران همه به پا خواسته و به دنبال ازادی و حقوق انسانی وملی و حق تعیین سرنوشت خود هستند و متحدانه به میدان امده تا لفاف این رژیم پوشالی را برچینند ؛ اشغالگران راهی جز ارتکاب این جنایتها نخواهند داشت که صد البته این جنایتها نه تنها مبارزات ما را متوقف نخواهد کرد بلکه عزم و اراده مبارزین و ملل ما را قویتر خواهد کرد همانگونه که قتل عام ملت عرب احواز در چهار شنبه سیاه محمره سال 1979 و یا جنایتهای اشغالگران بعد از انتفاضه 2005 و یا کشتار جوانان بدون سلاح احواز در نیزارهای شهر معشور احواز همه و همه این جنایتها نتوانست عزیمت و اراده ملت عرب  احواز را به تسلیم وادار کند بلکه قویتر  از همیشه ملت ما را به صحنه و به میدانهای  مبارزه متوجه کرد.

برادران و خوهران داغدار ملت برادر بلوچستان 

سازمانهای شورای نیروهای مقاومت ملی احواز ضمن تسلیت به ملت برادر و همرزم بلوچستان و خصوصا به خانوادهای محترم شهدا همبستگی خود رابا ملت مبارز بلوچ اعلام کرده جنایت رژیم تروریست و اشغالگر ایران را محکوم میکند .

به شهداء بلوچ رحمت وشفاي عاجل آرزومنديم.

  زنده باد بلوچستان وزنده باد الاحواز 

اتحاد ملل تحت ستم و اشغال تنها راه رسیدن به ازادی وحق تعیین سرنوشت و تاسیس دولتهای ملی.


المجلس الوطنی لقوی الثورة الاحوازیة 

شورای نیروهای مقاومت ملی احواز


جبهه دمكراتيك أحواز

جبهه دمكراتيك مردمي أحواز

جنبش 15نيسان براي آزادي أحواز